Данните са сърцето на съвременните компании. Няма отрасъл, в който данните за персонала, финансовите показатели, производствените процеси и технологии, доставките и планирането на развитието, да не са от ключово значение.
Точно по тази причина съхранението и надежността на тези данни е първостепенна задача.

Защитата от загуба на данни при случайно изтриване на информационни масиви, хардуерни проблеми и дори вследствие на природни бедствия, както и последващото своевременно възстановяване на информацията изисква създаването на

План за архивиране и възстановяване

Екипът на Адиван Информационни Системи ще Ви помогне в изграждането и прилагането на такъв план.

Първият етап от изготвянето на План за архивиране и възстановяване включва анализ на информационните масиви на компанията :

  • Кои данни са критични за нормалното функциониране на Вашия бизнес
  • Колко често данните се променят
  • Какъв тип данни се съдържат в информационните масиви на фирмата
  • Колко бързо е необходимо данните да бъдат възстановени и в каква последователност
  • Има ли вече съществуваща система за архивиране и възстановяване и доколко е надеждна
  • Доколко персоналът, който работи с данните е инструктиран за възможните последици от загубата на информация.

След този анализ, нашите специалисти ще Ви предложат:

  • списък с необходимото оборудване и софтуер за извършване на архивирането
  • концепция за времето и начина на архивиране
  • обучение на персонал за целите на архивиране и възстановяване на данни
  • Подробни инструкции за действие в извънредни обстоятелства, касаещи непрекъснатостта на услугите и целостта на данните.

Сътрудничеството с нас ще даде на бизнеса Ви допълнителна сигурност и устойчивост!