Адиван Информационни Системи ООД предлага дизайн, изграждане и поддръжка на локални мрежи, което включва:

  • проучване на специфичните нужди на клиента
  • дизайн на мрежовата инфраструктура
  • свързване и тестване на мрежовото оборудване – модеми, рутери, Patch- панели, суичове, хардуерни защитни стени и др.
  • окабеляване
  • изграждане на WiFi и VPN
  • монтиране на комуникационни и сървърни шкафове
  • доставка и инсталиране на сървъри и работни станции
  • доставка, свързване и настройки на принтери, скенери, IP телефони и други офис устройства