Адиван Информационни Системи ООД е основана през 1997г. като Тройер Консултинг ООД и в последствие преименувана на Тройер Информационни Системи ООД (ТИС) по името на мажоритарния собственик Карл-Хайнц Тройер.
С първоначален предмет на дейност „предлагане и развой на софтуер в областта на банковото дело“, ТИС се налага като водещ разработчик на технологии, базирани на C++, Java и Smalltalk.
В последствие портфолиото на компанията се разширява в областта на уеб-технологиите, мултимедийните проекти и приложения в областта на модерната хирургична медицина.
През 1997г фирмата предлага успешна версия на един от най-популярните на немскоезичния пазар Библейски програми – BibleWorkshop PRO (BWS).
В последващите години от BWS 4.0 – 5.0 са продадени над 30 000 копия, а съпътстващите библиотеки надхвърлят 50.

През 2008г. дялове от компанията са придобити от Мартин Тийфенбах, основател и собственик на Adivan High Tech AG и така ТИС е преименувана на Адиван Информационни Системи ООД (АИС).
Предметът на дейност на фирмата се разширява с внедряване на системи за планиране на корпоративни ресурси (Sage OfficeLine) и разработване модули към Sage.
АИС предлага първия високо-технологичен и специализиран модул за електронен магазин, интегриран в OfficeLine 3.2.

В сътрудничество с експертите от Adivan High Tech AG, разработчиците на АИС реализират многообразни продукти в областта на качествения контрол на CD/DVD производствените линии, софтуер за мастеринг и деплоймънт, защита от копиране на различни медийни носители, дуплициращи системи и др.

Като допълнение към софтуерните разработки за своите клиенти Адиван ИС предлага и изграждане на локални мрежи, системна администрация, продукти за информационна сигурност и антивирусна защита.

Със своите многообразни услуги и качеството на продуктите си, Адиван ИС е спечелила доверието на своите клиенти, превръщайки се в желан партньор в ИТ областта.